5 STAPPEN VOOR GERICHTE COMPETENTIE ONTWIKKELING

Stappen voor gerichte competentie ontwikkeling

VIJF STAPPEN VOOR GERICHTE COMPETENTIE ONTWIKKELING

Er wordt vaak gestrooid met competenties. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: 'ze moeten klantgerichter worden' of 'hun leiderschap ontwikkelen'. Een mooie constatering maar wat kun je daar nou mee en hoe zou je dit moeten aanpakken? We zullen dit aan de hand van een voorbeeld doorlopen.

Er zijn 5 STAPPEN die je helpen om een competentie effectief en gericht te ontwikkelen.

Laten we eerst even kijken naar wat wordt bedoeld met een competentie. Een competentie is een samenstel van kennis, vaardigheden en een goede houding gericht op het juiste functioneren, het gedrag. Als je gericht wilt ontwikkelen zijn een ambitie (wat wil ik ontwikkelen en waarom) en passende leeracties essentieel.

STAP 1: BEPAAL HET VERTREKPUNT.

Als we inzoomen op een persoon die de competentie klantgerichtheid moet ontwikkelen zijn de vragen die je het eerst stelt:

Hoe klantgericht is hij of zij nu al?

Wat is de norm?

Wat moet hij/zij in de praktijk laten zien?

Dan wordt het vaak stil of er volgen een aantal vage kreten. Als je klantgerichtheid qua vaardigheden 'ont klontert' kom je er achter dat deze competentie in opgebouwd uit wel 13 verschillende vaardigheden (skills).[1] Ik noem er enkele: Relatie opbouwen, afstemmen op gesprekspartner, Luisteren, Afspraken nakomen etc. Door aan de verschillende vaardigheden meer of minder gewicht te geven kun jij dus een norm neerzetten. Competenties zijn heel vaak opgebouwd uit verschillende vaardigheden. Het is dus van belang om zicht te hebben op deze onderliggende vaardigheden.

STAP 2: BEPAAL HET SKILL BEHEERSINGSNIVEAU.

In welke mate de persoon de onderliggende vaardigheden van de competentie beheerst? Wat laat hij/zij zien in de praktijk? Dit kun je eenvoudig doen door een skillmeting (een zelfmeting of een 180- of 360 graden meting). Het zorgt voor een helder beeld van waar iemand NU staat. Zo kan het zijn dat iemand van de eerder genoemde 13 skills er al 8 top beheerst en er slechts 5 ontwikkeling behoeven.

STAP 3: VERGELIJK EN BEPAAL WAT JE WILT VERBETEREN.

Meten is weten. Door de uitkomsten van deze skillmeting te vergelijken met je norm zie je waar de lacunes liggen en krijg je ook zicht op de skills die al boven de maat scoren. Nu kun je je heel effectief richten op die skills uit de competentie die je wilt verbeteren. Je kunt ook kijken of de benodigde kennis per skill op peil is. Kennis zit doorgaans vóór vaardigheid. Dit zijn de weetjes. Weet de persoon voldoende van klantgerichtheid? Kent hij/zij de verschillende technieken? Heeft iemand inzicht in situaties? etc. Zicht op het kennis- en inzichtniveau kun je verkrijgen door een toets af te nemen of een vragenlijst te laten invullen.

STAP 4: BEPAAL DE SKILL ONTWIKKELSTAPPEN.

Is het nu wenselijk om een algemene training te volgen over klantgerichtheid of is het veel effectiever om uitsluitend in te zoomen op de 5 vaardigheden die met een lagere score uit de skill meting naar voren kwamen? Kun je volstaan met een paper of een boek? Past een workshop het best of coaching on the job?

STAP 5: DOEN!

Voer nu de ontwikkelstappen uit die passen bij de gemeten skill ontwikkeling en passen bij de leerwens. Het gaat dus om goede match.

Samenvattend: Door de verschillende 'onderliggende' skills die horen bij een competentie transparant te maken en het beheersingsniveau ervan te meten kun je heel gericht een match maken tussen de vraag en het aanbod precies op het gewenste niveau en tempo.

Op deze wijze kun je competenties op een uiterst effectieve wijze ontwikkelen!

MijnSkillPaspoort ondersteunt je in alle stappen. De moeite waard om er eens kennis mee te maken. www.mijnskillpaspoort.nl


Succes! Bas Andriessen


[1] Een handig hulpmiddel om beter zicht op (samengestelde) vaardigheden zoals klantgerichtheid te krijgen biedt het internationaal erkende Skill Referentie Framewerk: https://www.mijnskillpaspoort.nl/index.php/nl/srf

ROI van leren: de transfer van KENNEN & KUNNEN naa...
Geïnteresseerd in skill ontwikkeling? Dan moet je ...

Related Posts

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zondag 03 december 2023
Indien u zich wenst te registreren vul dan aub. de velden voor gebruikersnaam en naam in.