Door de snelle en continue ontwikkelingen van techniek en data worden er hogere eisen aan medewerkers gesteld en andere competenties gevraagd. De meeste organisaties beschikken onvoldoende over deze nieuwe, essentiële competenties. Samen met de voor de organisatie kritische benodigde skills levert dit: de skill-gap. Het tijdig beschikken over deze nieuwe competenties wordt bepalend voor de concurrentiepositie van de organisatie en is daarmee van strategisch belang. Gezien de impact van deze veranderingen in omvang en het continue karakter, is het aantrekken van mensen met de gevraagde competenties van buiten de organisatie volstrekt onvoldoende om de problematiek op te lossen. Organisaties zullen hun huidige medewerkers moeten bij- en omscholen. De huidige aanpak van inzicht krijgen in de skill-gap, leren en ontwikkelen blijkt binnen veel organisaties ongeschikt voor het overbruggen van de skill-gap. Er is een nieuwe systematiek nodig voor een effectieve ontwikkeling van human capital. Het alleen aanbieden van nieuwe kennis via een content leverancier is een veel gekozen strategie maar is absoluut onvoldoende voor het realiseren van de strategie.