MijnSkillPaspoort gaat over Skills, vaardigheden dus. Wat je kan en laat zien, niet wat je weet. Ontwikkelen van vaardigheden gaat alleen als je duidelijk een concreet beeld hebt hoe goed je al bent en wat specifiek je wilt ontwikkelen. Competenties zijn daar onvoldoende geschikt voor. Competenties zijn vrijwel altijd te globaal gedefinieerd. Wat is dan wel de relatie met competenties?

Competentie = combinatie van Vaardigheden + Kennis + Attitude

Een competentie is vaak gedefinieerd als een eigenschap die je hebt, bijvoorbeeld leiderschap of klantgerichtheid. Het goede is dat het begrip algemeen aanvaard is. Wat je dan precies kunt of kan verbeteren is minder duidelijk. Wel geeft de gewenste attitude een soort magische voorspellende waarde over het toekomstig gedrag. Voor de attitude of de 'persoonlijkheid' zijn tientallen testen beschikbaar en diverse modellen als LIFO, DISC, MBTI, HBDI, de Caluwe, Belbin etc. Elk met de eigen claims over toepassing, al dan niet met wetenschappelijke onderbouwing en mate van geschiktheid. Voor allemaal geldt dat ze wél een inzicht geven, maar onvoldoende geschikt zijn als je gericht wilt ontwikkelen. Je krijgt een redelijk goed beeld hoe je in elkaar zit, waarom je de dingen doet die je doet. Maar daar houdt het op.

Als je wilt ontwikkelen dan is een specifieke gedetailleerde beschrijving van de kennis en/of vaardigheden essentieel. Voor vaardigheden is deze gedefinieerd in het objectieve Skill Referentie Framewerk, hét internationale referentieframewerk voor de professionele ontwikkeling van vaardigheden. Hierin zijn honderden vaardigheden opgenomen met elk een graduele beschrijving over beheersingsniveau. Ook zijn samengestelde vaardigheden opgenomen. Bijvoorbeeld ‘leiding geven’ is een combinatie van onder andere 'uitdragen visie', 'beïnvloeden', 'luisteren', ‘enable to act’ en 'voorbeeld geven' etc.