Improv_20200221-090103_1

Er wordt veel gepubliceerd over het belang van een leven lang leren. De technologische revolutie maakt het noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen. De verwachting is uitgesproken dat ruim 50% van de huidige beroepsbevolking niet zonder bijscholing kan voldoen aan de gewijzigde functie-eisen als gevolg van de verschuiving in de werkzaam-heden. Zij zullen zich nieuwe skills moeten aanleren. Dit vraagt een enorme opleidings c.q. trainingsinspanning. Bron: The Future of Jobs, World Economic Forum.

Hoe zorgen we voor een goed rendement (ROI) van trainingen, cursussen en opleidingen?

Het rendement wordt vooral bepaald door het toepassen van het geleerde in de praktijk. We hebben het dan over 'transfer van het geleerde'. Hoe goed lukt het om het geleerde in de eigen werksituatie toe te passen? En hoe snel? De 'doe-factor' ofwel: Het actief aan de slag gaan om het geleerde in de werksituatie toe te passen en het 'eigen' te maken. Dit is uiteindelijk waar het om draait en bepaalt een groot deel de ROI van de leerinspanning. In het bedrijfsleven wordt niemand betaald voor kennis maar wat hij/zij met deze kennis in het werk doet. Dan hebben we het over: Skills.

Volzuigen met kennis is prima. Maar als je de vertaalslag naar de praktijk, de context, niet goed kunt maken, het niet toepast in het werk, wat heb je er dan aan? Het is kostbaar als het bij mooie theorie├źn blijft die niet worden toegepast in de praktijk. Want de praktijk is toch waar we het voor doen. Van WETEN naar KUNNEN en dan naar het DOEN in de praktijk.

WETEN, KUNNEN, DOEN

Wat we in organisaties veel tegenkomen is dat men het wel WEET, ook wel KAN maar het niet komt tot het DOEN. Om de stap van het WETEN en KUNNEN naar het DOEN soepel te laten verlopen, dien je oog te hebben voor de transfer. Voordat je een opleiding, training of een leerprogramma inzet moet je weten hoe je ervoor zorgt dat het geleerde ook daadwerkelijk wordt toegepast. Welke transfer bevorderende maatregelen kun je nemen en welke transfer killers vergen aandacht?

In de tabel hieronder tref je een beknopt overzicht van veel voorkomende transferkillers en een set aan praktische, transfer bevorderende maatregelen.

TRANSFER KILLERS


TRANSFER BEVORDERENDE MAATREGELEN

MijnSkillPaspoort geeft de transfer van het geleerde een boost en daarmee het rendement (ROI) van opleiden. Het helpt om van WETEN naar KUNNEN & DOEN te gaan.

Middels een aantal overzichtelijke stappen die lopen van ambitie, tijdsplanning, zelf triggers en reminders ontstaat een persoonlijk leerpad met aansluitende tips, feedback- en reflectiemomenten. Een set aan transfer-bevorderende maatregelen die je aanzetten tot DOEN, het toepassen van de goede dingen in de praktijk. Dit is toch waarvoor we ontwikkelen?

Bas Andriessen